วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ร่วมกับ นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นายอำเภอพรรณนานิคม นายประคิน อันสุข นายกอบต.เชิงชุม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพรรณานิคม สารวัตรสถานีตำรวจภูธรนาใน สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาตำบลนาใน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ หนองแวง บ้านผักคำภู หมู่ 11 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Share: