มอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 6 ถัง 3,000 ซองให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ

เทศบาลตำบลนาใน นำโดย นายบริรักษ์ ศรีเทียวไทย รองนายกเทศมนตรี,นายไกรทองศิริบำรุง ปลัดเทศบาลตำบลนาใน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาใน มอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 6 ถัง 3,000 ซองให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแจกจ่ายให้กับประชาชน หมู่ที่2,3,4,5,7และ 8 เพื่อใช้ในการรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565

 41 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: