โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลนาใน บูรณาการร่วมกับโรงเรียนบ้านผักคำภู สถานีตำรวจภูธรนาใน รพ. สต.บ้านผักคำภู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้ บ้านผักคำภู กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาใน และประชาชนจิตอาสาตำบลนาใน ณ ริมถนนทางหลวงชนบท สน 2052 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 16 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: