วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายอำเภอพรรณานิคม ให้เกียรติเป็นประธานมอบหน้ากากผ้า ให้กับประชาชนตำบลนาใน จำนวน 7,700 ชิ้น งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาใน ห่วงใยสุขภาพพี่น้องชาวตำบลนาใน จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 340 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin