วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น . เทศบาลตำบลนาใน ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา ในหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมตัดหญ้าทำความสะอาดถนนรอบหมู่บ้าน บ้านผักคำภู หมู่ 6, 9, 11 ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2563

 85 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin