วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น . เทศบาลตำบลนาใน ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา ในหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมตัดหญ้าทำความสะอาดถนนรอบหมู่บ้าน บ้านห้วยบุ่น หมู่ 3 ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2563

 133 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin