วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนาใน นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลนาใน (นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี) ร่วมกับ ส่วนราชการตำบลนาใน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโคก บ้านผักคำภู หมู่ 9 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin