วันที่ 20 กันยายน 2562  คณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม/จัดกิจกรรมโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

Share:

Author: admin