ต้อนรับนักท่องเที่ยวตามกิจกรรมความเชื่อและพิธีกรรมชนเผ่าภูไทสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมมศาสนา นายกิยรติพันธ์ พานสุวรรณ ประธานในพิธีเปิดงาน “ส่งเสริมประเพณีพิธีกรรมตามความเชื่อของชนเผ่าภูไท” ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin