เทศบาลตำบลนาใน จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน ร่วมกับศูนย์เพราะชำกล้าไม้สกลนคร ศูนย์การศึกษาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านผักคำภู กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชนตำบลนาใน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ) ณ บริเวณวัดป่าช้า บ้านผักคำภู

Share:

Author: admin