พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง

#พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง# #ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลนาใน# #ขอบคุณท่านนายอำเภอพรรณานิคม #เป็นประธานมอบวัสดุอุปกรณ์ช่วยทางการแพทย์ให้กับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง #ซึ่งมีอายุสูงสุด102ปี #จำนวน 49 ราย ประกอบด้วย รถวีลแชร์ วอล์คเกอร์ ไม้เท้าไฟฉาย เครื่องผลิตออกซิเจน เก้าอี้นั่งถ่าย

The granting of medical equipment to the elderly in dependent # # The Center for Quality of Life and Rehabilitation of the Elderly and the Disabled in Nanai # # Thank you to the district chief #Being the President, providing medical assistive equipment to dependent seniors #, Which has a maximum age of 102 years, # 49, consisting of wheelchairs, walkers, walking sticks, flashlights, oxygen generators Chair

 37 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin