เมื่อวันที่18 พ.ค.63 บ้านนาเลาได้รับความเสียหายจากพายุอำพัน เทศบาลตำบลนาในได้จัดหาวัสดุสังกะสี

เมื่อวันที่18 พ.ค.63 #บ้านนาเลาได้รับความเสียหายจากพายุอำพัน# 1 หลัง และวันที่ 20 พ.ค.63 #เทศบาลตำบลนาใน# ได้จัดหาวัสดุสังกะสี จำนวน 13 แผ่น และร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมชาวบ้านรวมแรงร่วมใจซ่อมหลังคาจนแล้วเสร็จ #สามัคคีคือพลัง# ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยจากวาตะภัยในครั้งนี้

 40 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin