พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 18 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin