พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

Share:

Author: admin