วันนี้เทศบาลตำบลนาใน พร้อมด้วยส่วนราชการตำบลนาในทุกแห่ง ร่วมจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Share:

Author: admin