วันนี้เทศบาลตำบลนาใน เข้าร่วมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (23 ตุลาคม 2562) พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม

Share:

Author: admin