เชิญชวนร่วมบำเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรม งานน้อมรำลึกวันคล้ายวันมรณภาพปีที่ ๗๐ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ วันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin