วันนี้ เทศบาลตำบลนาใน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ (๓ ธรรม) และศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านห้วยหีบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

 9 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin