วันนี้เทศบาลตำบลนาในจัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 60 นาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่และเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การรักษาความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11-17 เมษายน 2562

Share:

Author: admin