วันนี้เทศบาลตำบลนาในจัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 60 นาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่และเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การรักษาความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11-17 เมษายน 2562

 105 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin