เทศบาลตำบลนาใน มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฎิญาณตน และต่อด้วยกิจกรรม Big cleaning Day

Share:

Author: admin