นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชี้แจงแนวทางการดำเนินงานรับเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2565 ในวันที่ 18 ส.ค.65 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาใน จำนวน 11 หมู่บ้าน

 30 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: