นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีพร้อมคณะ มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะ์กองทุนสวัสดิการชุมชนทต.นาในให้กับครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสำราญ จันทร์มาลา หมู่ที่ 2 จำนวน 14,600 บาทและ นายกาสี แก้วดารา สมาชิกหมู่ที่ 1 เป็นเงิน 14,600 บาท

 11 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: