วันนี้เทศบาลตำบลนาใน โดย นายไกรทอง ศิริบำรุง ปลัดเทศบาลตำบลนาใน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม

 61 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin