เทศบาลตำบลนาในนำโดยคณะบริหาร ปลัดเทศบาลพร้อมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพพี่น้องตำบลนาในที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกักตัว โรคโควิด-19 ผู้ที่ถูกกักตัวเกินครึ่งไปกักตัวตามไร่ สวน นอกชุมชน ขอบคุณ หน.ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ที่ร่วมออกเยี่ยมพี่น้องนาใน ในครั้งนี้ครับ

 668 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: