กำหนดการ กิจกรรม ๑๕๑ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

กำหนดการ
กิจกรรม ๑๕๑ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
ณ วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ หมู่ ๒
ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๖.๓๐ น. ตักบาตรตามรอยหลวงปู่มั่น
ณ ถนนธรรม บ้านหนองผือ หมู่ ๒ ต.นาใน
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า

 84 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin