จัดกิจกรรมโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันนี้วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนาใน ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ประชาชน จิตอาสา ผู้นำชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาสถานที่ อาคาร บ้านช่อง ถนน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไป จนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวจะได้เกิดความประทับใจ เมื่อมาถึงตำบลนาใน
2. เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนราชการในการร่วมกันปลูก ร่วมกันดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับบริเวณพื้นที่สาธารณะ และหน้าบ้านของตัวเอง
3. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง 3 ธรรม ธรรม ธรรมชาติ วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

 50 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin