วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโคก บ้านผักคำภู หมู่ 9 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin