เทศบาลตำบลนาใน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม 2561 ณ ว่าการอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin