วันที่ 8 ส.ค.2562 นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการส่งพัฒนาเด็ก 0-5 ปี(3 ก กิน กระตุ้น กระตุก ) งบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาใน

Share:

Author: admin