Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมา…

 455 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช…

 286 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติค่าธรรมเนียมออกตาม พรบ.การสาธารณสุข และอื่นๆ

เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้…

 211 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีง…

 802 ทั้งหมด,  4 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...