บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประกาศ ภดส.3
ภ.ด.ส.3 หมู่ 1
ภ.ด.ส.3 หมู่ 2
ภ.ด.ส.3 หมู่ 3
ภ.ด.ส.3 หมู่ 4
ภ.ด.ส.3 หมู่ 5
ภ.ด.ส.3 หมู่ 6
ภ.ด.ส.3 หมู่ 7
ภ.ด.ส.3 หมู่ 8
ภ.ด.ส.3 หมู่ 9
ภ.ด.ส.3 หมู่ 10
ภ.ด.ส.3 หมู่ 11
ภ.ด.ส.3 อื่นๆ

 370 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin