เทศบาลตำบลนาในขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยตอบแบบสอบถามใน 3 ตัวชี้วัด ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/qa18c1 หรือสแกน QR Code

 40 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin